Dagordning årsmöte 2019

Kallelse till årsmöte för RePlay Pinball Arcade Malmö Datum: [08/31/2019] Tid: 12:00 Plats: Sallerupsvägen 140E Dagordning § 1 Mötets Öppnande § 2 Val av mötesordförande § 3 Val av mötessekreterare § 4 Val av justeringsperson § 5 Godkännande av dagordning § 6 Fastställande av röstlängd § 7 Årsmötets behöriga utlysande § 8 Verksamhetsberättelse och ekonomisk […]

Read more
Kallelse till Årsmöte 2019

Replay Pinball Arcade Malmö kallar här med till årsmöte!Mötet kommer att ske lördagen den 31/8 2019 i RePlays lokaler,Sallerupsvägen 140E. Mötet börjar kl12.Anmälan för att delta på årsmötet krävs och skall ske senast två dagar innan årsmötet. Anmälan sker antingen på vår medlemskväll eller via eposttill styrelsen@replaypinball.se Dagordning för årsmöte publiceras här och i lokalen […]

Read more
Kallelse till årsmöte!

Replay Pinball Arcade Malmö kallar här med till årsmöte! Mötet kommer att ske fredagen den 31/8 2018 i RePlays lokaler, Mötet börjar kl18. Anmälan krävs och skall ske senast dagen innan. Skulle detta skapa problem eller förhinder för dig vill vi att du kontaktar styrelsen och delger detta så de kan göra vad som är […]

Read more