Vi är en ideell förening som verkar för att bevara och levandegöra flipper och arkadspelskulturen.