Kallelse till Årsmöte 2019

Replay Pinball Arcade Malmö kallar här med till årsmöte!
Mötet kommer att ske lördagen den 31/8 2019 i RePlays lokaler,
Sallerupsvägen 140E. Mötet börjar kl12.
Anmälan för att delta på årsmötet krävs och skall ske senast två dagar innan årsmötet. Anmälan sker antingen på vår medlemskväll eller via epost
till styrelsen@replaypinball.se

Dagordning för årsmöte publiceras här och i lokalen 2 veckor innan mötet.
Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor innan mötet. Motioner skall antingen lämnas skriftligt till personal på medlemskväll eller mailas till styrelsen@replaypinball.se

Årsmötet är endast till för de som är medlemmar i RePlay Pinball Arcade Malmö. För mer information om årsmötet, läs våra stadgar som finns att ta del av i vår lokal, eller få dem mailade till dig.
Kontakta i så fall styrelsen@replaypinball.se