Årsmöte 2019 – The aftermath

Inget superspeciellt att rapportera.
Vi har över 2000 medlemmar sedan starten 2017
The Silver Ball Ab tar över större delen av den ekonomiska , bemanning och
bas service förvaltningen av föreningen.
Det röstades igenom att Torsdagar, under en period av 3 månader skall utvärderas och testas som en ytterligare medlemskväll då trycket/intresset har ökat och expansion av lokal har i stort sett maxats.
Medlemsavgifter lämnas orörda även under 2020, deltagaravgifter är upp
till styrelsen att justera vid behov men i nuläget lämnas även de i befintligt skick.

Styrelsen har fått i uppdrag att se över hur framtida tävlingar skall organiseras. Vi söker någon som vill ta sig an uppdraget att vara Tävlingsgeneral.

Styrelsen har också fått i uppdrag att se över ventilation samt att se om det finns något smidigt sätta att sköta inlogg/utlogg av medlemmar digitalt.

/Styrelsen